604-669-2239

Minnoz Restaurant

11 Bastion Street
Nanaimo, BC V9R 6E4
(250) 753-6601